MANG LAZY NÀO VỀ NHÀ

Được thiết kế và sản xuất với kích thước và chất liệu khác nhau, bạn sẽ chắc chắn tìm được một chiếc Lazysac phù hợp cho không gian, độ tuổi hay mục đích sử dụng của mình. 

MAXI LAZY

Nặng khoảng 33-35 kg,
Kích thước khoảng và tuỳ thuộc vào vị trí ngồi (Đường kính 160cm x Cao 90 cm)

MEDI LAZY

Nặng khoảng 20-22 kg,
Kích thước khoảng và tuỳ thuộc vào vị trí ngồi (Đường kính 140cm x Cao 70 cm)

MINI LAZY

Nặng khoảng 16-18 kg,
Kích thước khoảng và tuỳ thuộc vào vị trí ngồi (Đường kính 120cm x Cao 60 cm)

LAZY POUF

Nặng khoảng 33-35 kg,
Kích thước khoảng và tuỳ thuộc vào vị trí ngồi (Đường kính 50cm x Cao 40 cm)