Contact us

We’re Here To Help
Need help with something? No problem.
Need help with EVERYTHING? No problem!
Please fill out the form below with any questions, concerns,
suggestions, complaints, praise and we'll get back to you as soon as possible.
Call 083.247.3636 (Call/ Zalo/ Viber)
9:00am - 5:00pm PST (Sunday - Friday)
Holiday Hours:
Closed Sat 12/28 + Sun 12/29
Closed New Years Day
Email contact
For Product + Sales Inquiries: sales@tarujo.com
For Order Status, Warranty + Delivery Inquiries: vn@tarujo.com
For Marketing + Press Inquiries: hi@tarujo.com
or please feel free to fill in the contact form below

Start typing and press Enter to search

BẠN LÀ KIẾN TRÚC SƯ?

Đăng ký ngay chương trình Hợp tác cùng Kiến Trúc Sư của Tarujo để nhận được những chính sách hỗ trợ tốt nhất: Mẫu Vải Miễn Phí, Chiết Khấu Hấp Dẫn, Thư Viện Sản Phẩm 3D & AR có sẵn và rất nhiều hỗ trợ chỉ dành cho Kiến Trúc Sư.